Fotografia je jediná možnosť ako zastaviť čas, zvečniť emóciu, zážitok a krásne chvíle v našom živote. Na veky odovzdať posolstvo o tom čo sme prežili. S fotkami sú spomienky oveľa bohatšie a ostatní môžu zažiť s nami ako sme sa cítili.